Tüm Eş anlamlılar: AÇIKLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı açıklamak

açıklamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek.
  2. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek.
  3. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
  4. Açıkça söylemek, ifşa etmek
    • "(Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı.)" (T. Buğra)
  5. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır