Tüm Eş anlamlılar: SÜZMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı süzmek

süzmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir sıvıyı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmek.
  2. Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak.
  3. Gözle inceleyerek dikkatle bakmak
    • "(Yarı kapalı, yumuk yumuk gözlerini büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını süzdü.)" (S. Kocagöz)
  4. Göz baygın ve anlamlı bakmak
    • "(Bir ara yandaki masada oturan adamın beni süzdüğünü sezinledim.)" (E. Bener)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır