Tüm Eş anlamlılar: YORUMLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yorumlamak

yorumlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek.
  2. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
    • "(Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez.)" (H. E. Adıvar)
  3. [müzik, tiyatro] Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır