Tüm Eş anlamlılar: CANLANDIRMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı canlandırmak

canlandırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak.
  2. Yaşatmak, birinin kılığına girmek.
  3. Canlılık, tazelik, dirilik getirmek
    • "(Güller tazelikleri, renkleri, biçimleriyle salonu canlandırmışlardı birden.)" (C. Uçuk)
  4. [mecaz] Yoğunluk, etkinlik kazandırmak
    • "(Şu ocağı canlandır, sonra yanıma gel.)" (R. H. Karay)
  5. [sinema, televizyon] Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır