Tüm Eş anlamlılar: OYNAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı oynamak

oynamak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
  • "(Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor.)" (H. R. Gürpınar)
 2. Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek
  • "(Babalar çocuklarının yanında rakı içer, kumar oynarsa, çocuklar da ayyaş ... olurlar.)" (B. Felek)
 3. Kımıldamak, hareket etmek.
 4. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak.
 5. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Bir film, oyun vb.nde rol almak
  • "(Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı.)" (Y. Z. Ortaç)
 6. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Film gösterilmek.
 7. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Tiyatro eseri sahneye konmak
  • "(Birisi dedi ki, bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış.)" (M. Ş. Esendal)
 8. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
  • "(Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim.)" (P. Safa)
 9. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] İnsan gerekli görevini yapacak hareketten yoksun olmak.
 10. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Sarsılmak, yeri değişmek.
 11. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Sporla ilgili çalışmalara katılmak.
 12. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
  • "(Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi ne de danslarından bahsetti.)" (R. H. Karay)
 13. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
  • "(Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla.)" (N. Cumalı)
 14. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Değişiklik göstermek.
 15. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Tehlikeye düşürmek.
 16. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek.
 17. [mecaz] Rastgele yön vermek, aldatmak.
 18. [mecaz] Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak.
 19. [mecaz] Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır