Tüm Eş anlamlılar: ÇEVIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çevirmek

çevirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyin yönünü değiştirmek
  • "(Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.)" (Y. Z. Ortaç)
 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
  • "(Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu.)" (Ö. Seyfettin)
 3. Döndürerek hareket ettirmek
  • "(Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.)" (S. F. Abasıyanık)
 4. Yönetmek, idare etmek
  • "(Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor.)" (H. Taner)
 5. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek.
 6. Geri göndermek.
 7. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek.
 8. Çevrilemek, tevil etmek.
 9. Çeviri yapmak
  • "(Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş.)" (M. Ş. Esendal)
 10. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)] Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak.
 11. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek.
 12. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir durumdan başka duruma geçmek.
 13. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Kâğıt oyunu oynamak.
 14. [mecaz] Hile, dolap, dalavere vb. dürüst olmayan davranışlar ortaya koymak
  • "(Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir.)" (Atatürk)
 15. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil), mecaz] Kötü bir duruma getirmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır