Tüm Eş anlamlılar: YÖNETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yönetmek

yönetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek.
  2. Birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmek.
  3. [sinema, tiyatro] Program ve oyunların yapımını, gerçekleşmesini sağlamak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır