Tüm Eş anlamlılar: IŞLETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı işletmek

işletmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. İşlemesini sağlamak, çalıştırmak
  • "(Trenlerimizi odunla işletiyorduk.)" (F. R. Atay)
 2. Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak
  • "(O havali işçileri arasında gücü, kuvveti ile o kadar tanınmıştı ki, herkes onu tarlasında işletmek isterdi.)" (H. E. Adıvar)
 3. Üzerine işleme yaptırmak
  • "(Adamcağız üşenmeden çarşı pazar dolaşıyor, kızına üşenmeden çerçeveletmek ve işletmek için ucuz atlaslar, kadifeler, ipekler ... satın alıyordu.)" (R. N. Güntekin)
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), teklifsiz konuşmada] Şaka ve birtakım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek
  • "(Sana yalan söylemişler, dalga geçmişler, işletmişler seni.)" (A. İlhan)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır