Tüm Eş anlamlılar: DÖNÜŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dönüşmek

dönüşmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek
    • "(Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır