Tüm Eş anlamlılar: DEĞIŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı değişmek

değişmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek
    • "(Ben gelirken yarım saat içinde hava değişmiş, kara yel kudurmuştu.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Yerine başka şey veya kimse gelmek
    • "(Eskiler arasında duvardaki saatli maarif takvimleri de değişmiş oluyordu.)" (N. Cumalı)
  3. Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek.
  4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Değiştirmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır