Tüm Eş anlamlılar: DIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı din

din isim, din bilgisi - Nedir?

  1. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
    • "(Her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır.)" (H. C. Yalçın)
  2. [din bilgisi] Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen
    • "(Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.)" (R. H. Karay)
  3. [mecaz] İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü.
  4. [mecaz] C.G.S. sisteminde 1 g'lık bir kütlenin hızını saniyede 1 cm artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir.
  5. [mecaz] Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası.
  6. [mecaz] İlmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır