Tüm Eş anlamlılar: INANÇ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

inanç isim - Nedir?

  1. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
    • "(Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi.)" (H. Taner)
  2. Birine duyulan güven, inanma duygusu.
  3. İnanılan şey, görüş, öğreti
    • "(Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri.)" (N. Ataç)
  4. [din bilgisi] Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
    • "(Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.)" (Anayasa)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır