Tüm Eş anlamlılar: SIR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sır

sır isim - Nedir?

  1. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önlemk vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik.
  2. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.
  3. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey
    • "(Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna.)" (Atasözü)
  4. Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem
    • "(Bu bahçede açılan her gonca / Sırlar açıyor yerden gökten.)" (T. Oflazoğlu)
  5. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı.
  6. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır