Tüm Eş anlamlılar: SANAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

sanat isim - Nedir?

  1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
    • "(Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.)" (T. Buğra)
  2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
    • "(Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı.)" (R. H. Karay)
  3. Bir şey yapmadan gösterilen ustalık.
  4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
  5. Zanaat.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır