Tüm Eş anlamlılar: TERIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

terim isim - Nedir?

  1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
    • "(Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.)" (F. R. Atay)
  2. [mantık] Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
  3. [matematik] Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
  4. [matematik] Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
  5. [matematik] Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır