Tüm Eş anlamlılar: TABÎR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tabir

tabir isim - Nedir?

  1. Rüya yorma, yorumlama.
  2. [eskimiş] Deyiş, anlatım, ifade
    • "(Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  3. [eskimiş] Deyim
    • "(Müfit için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz'e dokunmuştu.)" (P. Safa)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır