Tüm Eş anlamlılar: IFADE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ifade

ifade isim - Nedir?

 1. Anlatım.
 2. Deyiş, söyleyiş
  • "(Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım.)" (S. M. Alus)
 3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü
  • "(Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
 4. [hukuk] Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
  • "(Onun ifadesini henüz dosyada görmedim.)" (A. İlhan)
 5. [felsefe] Dışa vurum.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır