Tüm Eş anlamlılar: YORUM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yorum

yorum isim - Nedir?

  1. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
  2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
    • "(Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez.)" (F. R. Atay)
  3. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
  4. [müzik, tiyatro] Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır