Tüm Eş anlamlılar: DIKKAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dikkat

dikkat isim - Nedir?

  1. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
    • "(Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. [ünlem] "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
  3. [mecaz] İlgi, özen.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır