Tüm Eş anlamlılar: BILGI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bilgi

bilgi isim - Nedir?

  1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
  2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
    • "(Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti.)" (H. E. Adıvar)
  3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
  4. [felsefe] Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
  5. [felsefe] Bilim.
  6. [bilişim] Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır