Tüm Eş anlamlılar: DANIŞMA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

danışma isim - Nedir?

  1. Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
    • "(Bu civarda her kim ki başı sıkışır, ona danışmaya gelir.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Danışılan yer, müracaat, enformasyon
    • "(Aşağıdaki kapıcı soruyor, danışmadaki şişman kız soruyor.)" (A. İlhan)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır