Tüm Eş anlamlılar: ANLAYIŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

anlayış isim - Nedir?

  1. Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet
    • "(Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı.)" (N. Ataç)
  2. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
  3. Hoş görme, hâlden anlama.
  4. Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır