Tüm Eş anlamlılar: IDRAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı idrak

idrak isim - Nedir?

  1. Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
    • "(Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var.)" (Ç. Altan)
  2. Erişme, ulaşma.
  3. [psikoloji] Algı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır