Tüm Eş anlamlılar: ZAVIYE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı zaviye

zaviye isim, eskimiş - Nedir?

  1. Köşe
    • "(Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır.)" (H. F. Ozansoy)
  2. [din bilgisi] Küçük tekke.
  3. [mecaz] Anlayış, görüş, bakış açısı
    • "(Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor.)" (H. C. Yalçın)
  4. [matematik] Açı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır