Tüm Eş anlamlılar: KÖŞE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı köşe

köşe isim - Nedir?

 1. Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye.
 2. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
  • "(Seniha Hanım parmağını odanın köşesine uzattı.)" (P. Safa)
 3. İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer
  • "(Türk kadınları alacalı bir ipek kumaş gibi köşeye birikmişlerdi.)" (Ö. Seyfettin)
 4. Bölüm, yer veya yan
  • "(Burgaz'ın sokaklarında her köşeden Türkçe işitiliyor.)" (Y. K. Beyatlı)
 5. [mecaz] Kuytu, tenha veya ücra yer.
 6. [mecaz] Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer
  • "(İlk adımda otel, han, kahve köşeleri bulmak ihtiyacı baş gösterecek.)" (R. H. Karay)
 7. [spor] Futbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır