Tüm Eş anlamlılar: KUYTU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kuytu

kuytu sıfat - Nedir?

  1. Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
    • "(Kahvenin kuytu bir köşesinde, bağıra bağıra konuşuyorlardı.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Uğrak olmayan, içerlek, sapa (yer).
  3. Sessiz, ıssız, tenha (yer).
  4. Güneş ışığı almayan (yer).

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır