Tüm Eş anlamlılar: SAKLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

saklı sıfat - Nedir?

  1. Saklanmış olan
    • "(Saklı, gizli demektir; sır manasına da gelir.)" (R. H. Karay)
  2. Elde tutulan, mahfuz.
  3. Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen.
  4. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi
    • "(Birbirlerinden saklı hiçbir işleri yoktur.)" (B. Felek)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır