Tüm Eş anlamlılar: KENAR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kenar

kenar isim - Nedir?

  1. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka
    • "(O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi.)" (O. V. Kanık)
  2. Bir şeyi çevreleyen çizgi.
  3. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri.
  4. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer
    • "(Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar.)" (M. Ş. Esendal)
  5. Yan.
  6. [matematik] Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır