Tüm Eş anlamlılar: ÇERÇEVE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çerçeve

çerçeve isim - Nedir?

  1. Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
    • "(Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz.)" (R. H. Karay)
  2. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık
    • "(Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu.)" (Y. Z. Ortaç)
  3. [mecaz] Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan
    • "(Boğaziçi'nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir.)" (A. Ş. Hisar)
  4. [mecaz] Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır