Tüm Eş anlamlılar: SÖVE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı söve

söve isim - Nedir?

  1. Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve
    • "(Kendilerini ağaçlara, kapı sövelerine çarpmazlar.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Avlu kapısının iki yanına konan uzun taşlar
    • "(Başını kapının taş sövesine koyup bir mektep çocuğu gibi bağıra bağıra ağlamak istiyordu.)" (H. R. Gürpınar)
  3. Pencere ve kapı kenarlarındaki süs kalıpları
    • "(Cebinden çıkardığı yassı uçlu bir demiri söve ile çerçevenin arasına sokarak camı da yukarı sürdü ve rezeledi.)" (H. R. Gürpınar)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır