Tüm Eş anlamlılar: PERVAZ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı pervaz

pervaz isim - Nedir?

  1. Kapı, pencere vb. yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
    • "(Pencerenin pervazına oturup tekrar gökyüzüne baktım.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Giysilerin yaka, kol, etek vb. yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça.
  3. Cilt kapağının iç tarafına konulan deri parçası.
  4. [eskimiş] Uçuş.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır