Tüm Eş anlamlılar: YAN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yan

yan isim - Nedir?

 1. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
  • "(Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı.)" (M. Ş. Esendal)
 2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet
  • "(Yaşlı garson yanımıza geldi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 3. Yer.
 4. Üst.
 5. Birlikte, beraberinde olma
  • "(Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler.)" (N. Cumalı)
 6. Bedenin bir bölümü.
 7. [sıfat] Üstte, altta, arkada veya önde olmayan.
 8. [sıfat] İkinci derece olan.
 9. [sıfat] Tali
  • "(Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler.)" (Anayasa)
 10. [zarf] Bir yana yönelerek.
 11. [mecaz] İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri.
 12. [askerlik] Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri.
 13. [matematik] Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri.
 14. [spor] Taç.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır