Tüm Eş anlamlılar: YARDIMCI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yardımcı

yardımcı isim - Nedir?

  1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver
    • "(Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı.)" (H. Taner)
  2. [sıfat] Yardımı olan (şey, nesne)
    • "(Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu.)" (H. Taner)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır