Tüm Eş anlamlılar: DESTEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı destek

destek isim - Nedir?

  1. Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.
  2. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, hamil.
  3. [mecaz] Maddi ve manevi yardımcı, dayanak
    • "(Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta.)" (O. Hançerlioğlu)
  4. [askerlik] Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.
  5. [fizik] Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır