Tüm Eş anlamlılar: ALTLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı altlık

altlık isim - Nedir?

  1. Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey.
  2. [halk ağzında] Hayvanların altına yayılan ot veya saman.
  3. [halk ağzında] Arabaya koşulan atların yolları kirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır