Tüm Eş anlamlılar: AYAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ayak

ayak isim, anatomi - Nedir?

 1. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
 2. Bacak.
 3. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri.
 4. Vücudun belden aşağı bölümü.
 5. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi.
 6. Basamak.
 7. Fut.
 8. Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
 9. Aşağı düzeyde, sıradan, bayağı.
 10. [halk ağzında] Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
 11. [eskimiş] Yarım arşın veya 30,5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem.
 12. [coğrafya] Göl ayağı.
 13. [edebiyat] Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler.
 14. [edebiyat] Halk edebiyatında uyak
  • "(Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler.)" (S. Birsel)
 15. [matematik] Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta.
 16. [spor] Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır