Tüm Eş anlamlılar: BASAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı basamak

basamak isim - Nedir?

  1. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri
    • "(Koşarak basamaklara yürüdü, merdivenleri bir solukta çıktı.)" (P. Safa)
  2. Derece, aşama, kerte, evre.
  3. [mecaz] Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer
    • "(Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak.)" (H. E. Adıvar)
  4. [matematik] Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.
  5. [matematik] Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır