Tüm Eş anlamlılar: KAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kat isim - Nedir?

 1. Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
  • "(Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey.
 3. Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka.
 4. Giyeceklerde takım
  • "(Birer kat elbise ile kalacağız.)" (A. Gündüz)
 5. Apartman dairesi.
 6. Ön, yan
  • "(Salim, Sait Faik'in Yaşar Nabi katındaki telif ücretini artırmakta büyük rol oynamıştır.)" (S. Birsel)
 7. Huzur.
 8. Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı.
 9. Makam, mevki.
 10. Kez, defa, misil.
 11. [jeoloji] Jeoloji zamanlarından bir dönem içinde oluşmuş katmanlı kayaçlar.
 12. [matematik] Tekrarlanan bir sayının toplamı.
 13. [matematik] Kesme, kesilme.
 14. [matematik] İlgiyi kesme.
 15. [matematik] Sonuca bağlama, bitirme.
 16. [edebiyat] Kesme.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır