Tüm Eş anlamlılar: EĞILIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı eğilim

eğilim isim - Nedir?

  1. Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
    • "(İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır.)" (N. Ataç)
  2. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır