Tüm Eş anlamlılar: MERAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı merak

merak isim - Nedir?

  1. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
    • "(Ona bu merak nereden, nasıl, niçin, ne zaman illet olmuştur diye az kafa yormadım.)" (H. Taner)
  2. Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği
    • "(Öteden beri güzel giyinmeye, güzel konuşmaya merakım vardır.)" (R. N. Güntekin)
  3. Düşkünlük, heves.
  4. Kaygı, tasa.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır