Tüm Eş anlamlılar: DÜŞÜNCE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

düşünce isim - Nedir?

  1. Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalaa, fikir, mülahaza, ide
    • "(Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur.)" (T. Buğra)
  2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
  3. Niyet, tasarı.
  4. [mecaz] Tasa, kaygı, sıkıntı.
  5. [felsefe] İlke, yönetici sav.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır