Tüm Eş anlamlılar: AMAÇ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı amaç

amaç isim - Nedir?

  1. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat
    • "(Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.)" (Anayasa)
  2. Gaye
    • "(Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır.)" (Anayasa)
  3. Hedef
    • "(Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.)" (Anayasa)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır