Tüm Eş anlamlılar: MESAJ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı mesaj

mesaj isim - Nedir?

  1. Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri.
  2. [mecaz] Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, bildirme yazısı, ileti
    • "(Kendisi ile bir mesaj yollamak istiyorum.)" (F. R. Atay)
  3. [mecaz] Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır