Tüm Eş anlamlılar: YOL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yol isim - Nedir?

 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.
 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
  • "(Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.)" (Ç. Altan)
 3. Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
  • "(Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu.)" (Ö. Seyfettin)
 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer.
 5. Yolculuk.
 6. Gidiş çabukluğu, hız.
 7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
  • "(Celal Bey'i sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür.)" (H. Taner)
 8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik.
 9. Uzun çizgi.
 10. [mecaz] Gaye, uğur, maksat.
 11. [mecaz] Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem.
 12. [halk ağzında] Kez, defa.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır