Tüm Eş anlamlılar: ERKÂN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı erkân

erkân - Nedir?

  1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
    • "(Yüksek sınıf mahalle erkânını da konaklarına uğrayıp meseleden haberdar eder.)" (R. H. Karay)
  2. Yol, yöntem
    • "(Onun arkasına bu yolda, bu erkânda gelmiş geçmiş ustalar, pirler vardı.)" (Ö. Seyfettin)
  3. [askerlik] General veya amiral aşamasındaki askerler.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır