Tüm Eş anlamlılar: TARZ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

tarz isim - Nedir?

  1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
    • "(Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul...)" (R. H. Karay)
  2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
    • "(Bu tarzda konuşmak doğru olmaz.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. [edebiyat] Güzel sanatlarda üslup, stil.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır