Tüm Eş anlamlılar: EZGI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

ezgi isim, müzik - Nedir?

  1. Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi
    • "(Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı.)" (K. Bilbaşar)
  2. [müzik] Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.
  3. [mecaz] Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi.
  4. [mecaz] Gidiş, yol, tarz, tempo.
  5. [halk ağzında] Üzüntü, sıkıntı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır