Tüm Eş anlamlılar: AHENK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ahenk

ahenk isim - Nedir?

  1. Uyum
    • "(Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı.)" (M. C. Kuntay)
  2. [mecaz] Uyuşma, anlaşma
    • "(Biz bu işin içine girmeyelim. Ahengi bozarız.)" (H. Taner)
  3. [mecaz] Çalgılı eğlence
    • "(Bütün komşular o gece gürültüden, ahenkten uyuyamamışlar.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır