Tüm Eş anlamlılar: NAĞME

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı nağme

nağme isim - Nedir?

  1. Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi
    • "(Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor.)" (S. M. Alus)
  2. [müzik] Ezgi.
  3. [mecaz] Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır