Tüm Eş anlamlılar: GÜZEL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı güzel

güzel sıfat - Nedir?

 1. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.
 2. İyi, hoş
  • "(Güzel şey canım, milletvekili olmak!)" (Ç. Altan)
 3. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.
 4. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
 5. Görgü kurallarına uygun olan.
 6. Sakin, hoş (hava).
 7. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı.
 8. Pek iyi, doğru.
 9. [isim] Güzel kız veya kadın.
 10. [isim] Güzellik kraliçesi.
 11. [zarf] Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır